• Díl 1/10: Základy poskytování první pomoci

Díl 1/10: Základy poskytování první pomoci

David a Eva Šprochovi | 18. května 2021
1605 přečtení | čtení na 3 minuty
Ve spolupráci s profesionálním hasičem Davidem Šprochem a jeho ženou, lékařkou Evou pracujeme na sérii článků o první pomoci. Během léta budeme postupně zveřejňovat jednotlivá témata. Začínáme tímto prvním, úvodním článkem, který se věnuje základním principům při poskytování první pomoci včetně komunikace s operátorem tísňové linky. Jedná se opravdu o základní dovednost, kterou by měl zvládat každý z nás.

Odkazy na ostatní díly:

Poskytnout první pomoc je tvá povinnost

Neposkytnutí pomoci je trestným činem, podle zákona 40/2009 Sb Trestního zákoníku, § 150 Neposkytnutí pomoci:  Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Jak postupovat?

Při poskytování první pomoci musíme vždy v první řadě myslet na své vlastní bezpečí, neboť mrtvý záchrance – žádný záchrance.

  1. Je důležité zachovat klidnou hlavu, nepanikařit, zajistit svou bezpečnost, zhodnotit situaci (co, kde, komu se stalo).
  2. Pokud je na místě události více svědků, řekněte si o pomoc, přímým oslovením, např. Vy v té červené bundě.
  3. Následně voláme záchrannou službu. Při volání záchranné služby si na mobilu zapněte hlasitý odposlech, čímž se Vám uvolní ruce a můžete postupovat přesně dle instrukcí operátora tísňové linky.
  4. Při tísňovém volání je nutné sdělit kdo volá, kde se událost stala (k upřesnění lokalizace lze s výhodou použít aplikaci Záchranka), co se stalo, rozsah zranění a počet zraněných osob.
  5. Hovor ukončuje vždy operátor tísňové linky, nikdy nezavěšujte telefon jako první. Vyčkejte na příjezd záchranářů, kteří si již přeberou záchrannou akci :)

Důležitá čísla, která si ulož do mobilu

  • Hasiči: 150
  • Záchranná služba: 155
  • Policie: 158
  • Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112
  • Horská záchranná služba ČR: 1210