• Stres při záchraně z laviny

Stres při záchraně z laviny

ORTOVOX | 26. října 2021
1402 přečtení | čtení na 4 minuty
Sigrun Holzer je psycholožka, specializující se na neuropsychologii. Žije v bavorském Oberstdorfu na úpatí Alp. V následujících odpovědích nám vysvětlí jak pomáhá hlasová navigace při náporu stresu. Protože stres na nás působí při lavinové záchraně i poskytování první pomoci, je dobré vědět, jak ho co nejvíce eliminovat.

Sigrun, co se odehrává v lidském těle, které je vystaveno extrémně stresující situaci?

Reakce člověka na stresující situaci vede ke zlepšení fyzické výkonnosti, ale zároveň snižuje jeho kognitivní kapacitu. Je to formováno evolucí. Když naši předkové z doby kamenné viděli přicházet šavlozubé tygry, museli být fyzicky silní a schopni rychle utéct. Jejich těla tak začala produkovat hormony, jako je kortizol a noradrenalin. Zvýší se hladina cukru v krvi a buňky dostanou příval energie. V tuto chvíli sice potřebujeme sílu, ale náš mozek musí také fungovat. Naše kognitivní schopnosti jsou však odsunuty až na druhou kolej a provedení akce, v tomto případě záchranné, se stává obtížným.

 

 

Jak tedy můžeme čelit ne zrovna optimální práci mozku a připravit se na podobnou situaci?

Pokud mozek nepracuje správně v důsledku negativního stresu, vrací se k navyklým vzorcům chování. Příklad toho můžete vidět v každodenní práci. Když se blíží termín uzávěrky a vy se cítíte pod silným tlakem, začnete být méně kreativní a děláte šablonovitě to, co jste dělali vždycky. Při přípravě na záchranu z laviny je tedy vhodné cvičit potřebné činnosti tak dlouho, dokud se jejich provádění nezautomatizuje. Pokud si pravidelně procvičujete danou sekvenci kroků při záchraně, dokážete si ji přirozeně snadněji vybavit i ve stresu a postupovat bezchybně.

Skupinám bych také doporučila, aby se ještě na parkovišti, před startem túry domluvili, kdo bude mít jakou roli v případě nehody - manažer záchrany, lidé pro vyhledávání přístrojem, lidé pro práci s lopatou, kdo bude sondovat a kdo provede první pomoc. To nejen šetří čas při akci, ale také zlepšuje naši schopnost činit rychlá a racionální rozhodnutí pod vlivem stresu. Proto nejednejte překotně i když když jste pod tlakem, který vás nabádá okamžitě začít jednat. Nejprve se několikrát zhluboka nadechněte a přemýšlejte, co a jak udělat. Přemýšlení sice zabere trochu víc času, ale přinese efektivnější provedení.

Obecně platí následující pravidlo - udělejte toho předem co nejvíce, abyste si zjednodušili řešení složité situace. Jako například popsané preventivní rozdělení rolí.

 

 

Jakou roli by mohl hrát při záchraně jednoduše ovladatelný lavinový přístroj?

Intuitivní ovládání je totéž, co automatické jednání. Čím méně musíš přemýšlet, tím lépe. O tom není pochyb. Samotná hlasová navigace je významným pomocníkem, protože se můžete soustředit na vlastní záchranu, nikoli na vyhledávací lavinový přístroj. Vizuální informace je třeba nejprve vyhodnotit a poté převést do akce. Když to za nás udělá hlas a pokyny jsou přímé, ušetříme si jeden krok v posloupnosti jednotlivých kroků. Jasné pokyny tedy znamenají, že potřebujeme méně kognitivní kapacity, která je ve stresující situaci omezená. Kromě toho jsme především sociální bytosti s potřebou někam patřit. Ve stresu je hlasový projev vždy dobrý, má uklidňující účinek. Podobně pozitivně působí hlas i při poskytování první pomoci. Cítíte se méně osamělí a klidnější. V ideálním případě klesne díky hlasu hladina stresu a zlepší se kognitivní schopnosti.